Produkti

Uzkrāt savu kapitālu, vienlaicīgi baudot dzīvības apdrošināšanas priekšrocības, izvēlas arvien vairāk klientu visā pasaulē. Pieaugošā izvēle, galvenokārt, saistīta ar kapitāla saglabāšanas un paredzamas peļņas garantijām.

GRAWE Excellent basic

Apvienojot kapitālieguldījumus ar dzīvības apdrošināšanas produktiem, šī programma ir lielisks finanšu instruments personām ar augstām kapitāla drošības un sociālās aizsardzības prasībām.

Programma ir tik elastīga, ka ļauj klientam pašam izvēlēties ikgadējās prēmijas apjomu, uzkrājuma termiņu un līguma nosacījumu maiņu.

Kāpēc GRAWE Excellent basic

  • Dzīvības apdrošināšana / sociālā aizsardzība
  • Uzkrājuma veidošana
  • Kapitāla saglabāšana un pavairošana

Dzīvības apdrošināšana

  • Ikgadējās prēmijas investē vērtspapīros, tādējādi līguma darbības beigās klients saņem uzkrāto apdrošināšanas summu ar peļņas procentiem

Papildus GRAWE Excellent basic iespējams piemērot

GRAWE Excellent additional

  • Dubultā dzīvības apdrošināšana / sociālā aizsardzība, ja dzīvība zaudēta nelaimes gadījuma rezultātā
  • Papildus aizsardzība, ja nelaimes gadījuma rezultātā iestājusies invaliditāte. Atlīdzības apjomu nosaka procentos no invaliditātes pakāpes
GRAWE Excellent basic 
Dati  
Programmas ilgums 10 - 55 gadi
Klients (polises turētājs) fiziska vai juridiska persona
Klienta vecums programmas sākumā 15 - 60 gadi
Minimālā gada prēmija EUR 300
Piemērs  
Klients 30 gadīgs vīrietis/sieviete (dz. 1988)
Līguma termiņš   20 gadi
Ikgadējā prēmija   EUR 1.000,-
Apdrošinājuma summa EUR 17.321,-
Dalība peļņā *)   EUR 5.896,76
Plānotais uzkrājums*) EUR 23.217,76

 
 

*) Dati par līdzdalību peļņā ir prognozes rezultāts, kura pamatā ir aktuālie rādītāji. Līdzdalības peļņā apmērs ir atkarīgs no kapitālu tirgus attīstības, faktiskajiem ienākumiem no kapitālieguldījumiem, kā arī no riskiem nākotnē un administratīvajiem izdevumiem. Tādēļ dati par līdzdalību peļņā nav garantēti.

 

Svarīga piezīme:
Visa informācija un produktu apraksti tiek sastādīti apzinīgi un rūpīgi, taču labākas pārskatāmības nodrošināšanai tie var saturēt saīsinātu izklāstu. Precīzam apdrošināšanas variantu seguma apmēra aprakstam katrā atsevišķā gadījumā darbojas vienīgi polises nolikumi un līgumā noteiktie apdrošināšanas noteikumi.