Produkti

Uzkrāt savu kapitālu, vienlaicīgi baudot dzīvības apdrošināšanas priekšrocības, izvēlas arvien vairāk klientu visā pasaulē. Pieaugošā izvēle, galvenokārt, saistīta ar kapitāla saglabāšanas un paredzamas peļņas garantijām.

GRAWE Excellent elite

Dzīvības apdrošināšana +apdrošināšana smagu slimību gadījumos

Tas ir īpašs tarifs, kurš sevī ietver ne tikai klasisko dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājumu, bet arī apdrošināšanu smagu slimību gadījumos. 

GRAWE Excellent additional

  • Dubulto dzīvības apdrošināšanu  / sociālo aizsardzību, ja dzīvība zaudēta nelaimes gadījuma rezultātā
  • Papildu aizsardzību, ja nelaimes gadījuma rezultātā iestājusies invaliditāte Atlīdzības apjomu nosaka procentos no invaliditātes pakāpes
GRAWE Excellent elite
Dati  
Programmas darbības termiņš: 10 - 47 gadi
Apdrošinātās personas vecums programmas sākumā 18 - 55 gadi
Minimālā gada prēmija EUR 300
Klients (polises turētājs) fiziska vai juridiska persona
Piemērs 1  
Izmaksa GRAWE Excellent elite līguma termiņa beigas  
Klients vīrietis/sieviete 30 gadi (dz.1994)
Līguma termiņš   20 gadi
Ikgadējā prēmija   EUR 1.000,-
Apdrošinājuma summa: EUR 15.901,-
Dalība peļņā *)   EUR 5.433,74
Plānotais uzkrājums *)   EUR 21.334,74

 

GRAWE Excellent elite 
Piemērs 2  
 
Izmaksa GRAWE Excellent elite ja smaga slimība tiek diagnosticēta 5. līguma darbības gadā
 
Klients vīrietis/sieviete 30 gadi (dz.1994)
Līguma termiņš   20 gadi
Ikgadējā prēmija   EUR 1.000,-
Apdrošinājuma summa EUR 15.901,-
Līdzdalība peļņā*) 
EUR 110,00
Kopējā izmaksa (apdrošinājuma summa + lidzdalība peļņā EUR 16.011,00
 

 

 

*) Dati par līdzdalību peļņā ir prognozes rezultāts, kura pamatā ir aktuālie rādītāji. Līdzdalības peļņā apmērs ir atkarīgs no kapitālu tirgus attīstības, faktiskajiem ienākumiem no kapitālieguldījumiem, kā arī no riskiem nākotnē un administratīvajiem izdevumiem. Tādēļ dati par līdzdalību peļņā nav garantēti.

Bērnu aizsardzība

Saskaņā ar šo tarifu, automātiski, bez papildu samaksas, smagu slimību gadījumos tiek apdrošināti gan bioloģiskie, gan adoptētie bērni, no 3 līdz pilnu 18 gadu vecumam.

 

Svarīga piezīme:
Visa informācija un produktu apraksti tiek sastādīti apzinīgi un rūpīgi, taču labākas pārskatāmības nodrošināšanai tie var saturēt saīsinātu izklāstu. Precīzam apdrošināšanas variantu seguma apmēra aprakstam katrā atsevišķā gadījumā darbojas vienīgi polises nolikumi un līgumā noteiktie apdrošināšanas noteikumi.