Produkti

Uzkrāt savu kapitālu, vienlaicīgi baudot dzīvības apdrošināšanas priekšrocības, izvēlas arvien vairāk klientu visā pasaulē. Pieaugošā izvēle, galvenokārt, saistīta ar kapitāla saglabāšanas un paredzamas peļņas garantijām.

GRAWE Excellent flex

Maksimāli elastīga programma ar saīsinātu prēmiju maksājumu periodu, kas līguma darbības laikā ļauj, līdz 8 reizēm izņemt nopolises noteiktu naudas summu.

GRAWE Excellent flex
Dati  
Programmas darbības termiņš: 20 - 40 gadi
Apdrošinātās personas vecums programmas sākumā 15 - 50 gadi
Minimālā gada prēmija EUR 600
Klients (polises turētājs) fiziska vai juridiska persona
Piemērs 1  
Izmaksa GRAWE Excellent flex līguma termiņa beigas  
Klients vīrietis/sieviete 30 gadi (dz.1994)
Līguma termiņš   25 gadi
Maksājumu periods 20 gadi
Ikgadējā prēmija   EUR 1.000,-
Apdrošinājuma summa: EUR 16.496,-
Dalība peļņā *)   EUR 8.888,70
Plānotais uzkrājums *)   EUR 25.384,70

 

GRAWE Excellent flex
Piemērs 2  
 
Izmaksa GRAWE Excellent flex ja 5., 8., 11., 14., 17.
un 20. gados no polises tika izņemtas summas
2 000 EUR x 6= 12 000 EUR
 
Ikgadējā prēmija   EUR 1.000,-
Apdrošinājuma summa EUR 3.860,-
Līdzdalība peļņā*) 
EUR 3.038,98
Kopējā izmaksa (apdrošinājuma summa + lidzdalība peļņā EUR 6.698,98
 

 

*) Dati par līdzdalību peļņā ir prognozes rezultāts, kura pamatā ir aktuālie rādītāji. Līdzdalības peļņā apmērs ir atkarīgs no kapitālu tirgus attīstības, faktiskajiem ienākumiem no kapitālieguldījumiem, kā arī no riskiem nākotnē un administratīvajiem izdevumiem. Tādēļ dati par līdzdalību peļņā nav garantēti.

 

Svarīga piezīme:
Visa informācija un produktu apraksti tiek sastādīti apzinīgi un rūpīgi, taču labākas pārskatāmības nodrošināšanai tie var saturēt saīsinātu izklāstu. Precīzam apdrošināšanas variantu seguma apmēra aprakstam katrā atsevišķā gadījumā darbojas vienīgi polises nolikumi un līgumā noteiktie apdrošināšanas noteikumi.