Produkti

Uzkrāt savu kapitālu, vienlaicīgi baudot dzīvības apdrošināšanas priekšrocības, izvēlas arvien vairāk klientu visā pasaulē. Pieaugošā izvēle, galvenokārt, saistīta ar kapitāla saglabāšanas un paredzamas peļņas garantijām.

GRAWE Excellent group

Apvienojot kapitālieguldījumus ar dzīvības apdrošināšanas produktiem, šī programma ir lielisks finanšu instruments juridiskajām personām, kurām svarīgi motivēt un aizsargāt savus darbiniekus, optimizēt nodokļu slogu un saglabāt savu kapitālu.

Darba devējam papildus izmaksu dēļ ir dārgi paaugstināt darbinieku algas, kas darbiniekiem pēc nodokļu nomaksas ienes nelielu neto algas pieaugumu. GRAWE Excellent group ir izdevīgāka ar to, ka uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas prēmijas samazina ar nodokļiem apliekamo ienākumu un lieliski motivē darbiniekus.

Līguma darbības laikā var mainīt apdrošināto personu (darbinieku)

Dzīvības apdrošināšana

  • Ikgadējās prēmijas investē vērtspapīros, tādējādi līguma darbības beigās klients saņem uzkrāto apdrošināšanas summu ar peļņas procentiem

Papildus GRAWE Excellent group iespējams piemērot

GRAWE Excellent additional

  • Papildus dzīvības apdrošināšana, ja dzīvība zaudēta nelaimes gadījuma rezultātā
  • Papildus aizsardzība, ja nelaimes gadījuma rezultātā iestājusies invaliditāte Atlīdzības apjomu nosaka procentos no invaliditātes pakāpes

 

GRAWE Excellent group
Dati:  
Minimālais dalībnieku skaits: 10 cilvēki
Programmas ilgums: 10 - 60 gadi
Klienta vecums programmas sākumā: 15 - 65 gadi
Minimālā gada prēmija: EUR 300

 

Svarīga piezīme:
Visa informācija un produktu apraksti tiek sastādīti apzinīgi un rūpīgi, taču labākas pārskatāmības nodrošināšanai tie var saturēt saīsinātu izklāstu. Precīzam apdrošināšanas variantu seguma apmēra aprakstam katrā atsevišķā gadījumā darbojas vienīgi polises nolikumi un līgumā noteiktie apdrošināšanas noteikumi.