Produkti

Uzkrāt savu kapitālu, vienlaicīgi baudot dzīvības apdrošināšanas priekšrocības, izvēlas arvien vairāk klientu visā pasaulē. Pieaugošā izvēle, galvenokārt, saistīta ar kapitāla saglabāšanas un paredzamas peļņas garantijām.

GRAWE Excellent pension

Pelnīta atpūta ir aktīvā darbības laika iznākums. Vecums, kurā ienākumus no padarītā darba apjoma aizstāj ar pensiju, bieži vien pazemina dzīves kvalitāti. Jau šodien vidējais pensijas apjoms uz vienu iedzīvotāju sastāda 40 - 50% no vidējā atalgojuma.

Tagad ir lieliska iespēja laicīgi plānot šī paredzamā iztrūkuma novēršanu.

Uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas programmas beigas vai vienreizējā iemaksa var veidot privāto pensijas kapitālu.

Ieguldījuma pamatsumma un tās pieaugums ir pilnībā garantēts, jo tiek investēts finanšu instrumentos ar augstāko drošību. Kapitāla saglabāšana un atgriešana norādītajam labuma guvējam ir garantēta arī klienta priekšlaicīgas dzīvības zaudēšanas gadījumā.

GRAWE Excellent pension
iespējams izvēlēties ar izmaksas termiņu 10 un 15 gados vai kā mūža pensiju ar izmaksu reizi gadā, reizi pusgadā vai reizi ceturksnī. 
Pensijas kapitāla pamats: GRAWE Excellent vai vienreizējā iemaksa
Minimālais kapitāls: EUR 3.000,-
Minimālais vecums:  30 gadi
Maksimālais vecums:  75 gadi
Piemērs 1:  
Līgums noslēgts uz 10 gadiem (2024. gada sākums)
 
Klients:   60 gadīgs vīrietis/sievete (dz.1964 g.)
Kapitāls:   EUR 20.000,-
Ikgadējā pensijas izmaksa: EUR 2.032,44
Atlikušā kapitāla atmaksa nāves gadījumā 4. gadā EUR 11.716,952
Piemērs 2:
 
Mūža pensijas izmaksa (2022. gada sākums)  
Klients: 65 gadīgs vīrietis/sievete (dz. 1959 g.)
Kapitāls: EUR 25.693,16
Ikgadējā pensijas izmaksa: EUR 1.000,-
Atlikušā kapitāla atmaksa nāves gadījumā 6. gadā: EUR 19.501,48

 

Svarīga piezīme:
Visa informācija un produktu apraksti tiek sastādīti apzinīgi un rūpīgi, taču labākas pārskatāmības nodrošināšanai tie var saturēt saīsinātu izklāstu. Precīzam apdrošināšanas variantu seguma apmēra aprakstam katrā atsevišķā gadījumā darbojas vienīgi polises nolikumi un līgumā noteiktie apdrošināšanas noteikumi.