Produkti

Uzkrāt savu kapitālu, vienlaicīgi baudot dzīvības apdrošināšanas priekšrocības, izvēlas arvien vairāk klientu visā pasaulē. Pieaugošā izvēle, galvenokārt, saistīta ar kapitāla saglabāšanas un paredzamas peļņas garantijām.

GRAWE Excellent profit

Apvienojot investīcijas ar dzīvības apdrošināšanas produktiem, šī programma ir lielisks finanšu instruments personām ar augstām kapitāla drošības un peļņas prasībām.

Dzīvības apdrošināšana

Ikgadējās prēmijas investē vērtspapīros, tādējādi līguma darbības beigās klients saņem uzkrāto apdrošināšanas summu ar peļņas procentiem.

GRAWE Excellent additional

  • Papildus aizsardzība, ja dzīvība zaudēta nelaimes gadījuma rezultātā
  • Papildus aizsardzība, ja nelaimes gadījuma rezultātā iestājusies invaliditāte Atlīdzības apjomu nosaka procentos no invaliditātes pakāpes
GRAWE Excellent profit
Dati:  
Programmas ilgums 10 - 65 gadi
Klients (polises turētājs): fiziska vai juridiska persona
Klienta vecums programmas sākumā: 15 - 65 gadi
Minimālā gada prēmija: EUR 300
Piemērs:  
Klients: 30 gadīgs vīrietis/sieviete (dz. 1992 g.)
Līguma termiņš:   20 gadi
Ikgadējā prēmija:   EUR 1.500,-
Apdrošinājuma summa: EUR 26.250,-
Dalība peļņā *)   EUR 6.173,69
Plānotais uzkrājums: EUR 32.423,69
Apdrošināšanas aizsardzība, ja dzīvība zaudēta dabīgi: iemaksātās prēmijas + procenti no tā brīža dalības peļņā
Apdrošināšanas aizsardzība, ja dzīvība zaudēta nelaimes gadījuma rezultātā: iemaksātās prēmijas + procenti no tā brīža dalības peļņā + summa atbilstoši GRAWE Excellent additional

Šādā veidā palielinās Jūsu kapitāls ar GRAWE Excellent profit

 

*) Dati par līdzdalību peļņā ir prognozes rezultāts, kura pamatā ir aktuālie rādītāji. Līdzdalības peļņā apmērs ir atkarīgs no kapitālu tirgus attīstības, faktiskajiem ienākumiem no kapitālieguldījumiem, kā arī no riskiem nākotnē un administratīvajiem izdevumiem. Tādēļ dati par līdzdalību peļņā nav garantēti.

 

Svarīga piezīme:
Visa informācija un produktu apraksti tiek sastādīti apzinīgi un rūpīgi, taču labākas pārskatāmības nodrošināšanai tie var saturēt saīsinātu izklāstu. Precīzam apdrošināšanas variantu seguma apmēra aprakstam katrā atsevišķā gadījumā darbojas vienīgi polises nolikumi un līgumā noteiktie apdrošināšanas noteikumi.