Produkti

Uzkrāt savu kapitālu, vienlaicīgi baudot dzīvības apdrošināšanas priekšrocības, izvēlas arvien vairāk klientu visā pasaulē. Pieaugošā izvēle, galvenokārt, saistīta ar kapitāla saglabāšanas un paredzamas peļņas garantijām.

GRAWE Excellent unique

Apvienojot investīcijas ar dzīvības apdrošināšanas produktiem, šī programma ir lielisks finanšu instruments personām, kuru izvēle ir vienreizēji kapitālieguldījumi ar stabilu peļņu.

GRAWE Excellent unique - garantēts un ienesīgs investīciju produkts

Excellent Unique

Jūsu kapitālieguldījumu pamatsumma un tās pieaugums ir pilnībā garantēts, jo tiek investēts finanšu instrumentos ar augstāko drošību.

Līguma darbības beigās Jūs saņemat ieguldīto summu ar procentiem no dalības peļņā, kas pateicoties vienreizējam kapitālieguldījumam, ir ar augstu ienesīgumu.

Iespēja brīvi izvēlēties summu un termiņu.

Summu no EUR 5000 līdz 50000 Jūs variet ieguldīt uz termiņu sākot no 10 gadiem.

GRAWE Excellent unique
Piemērs: (līguma darbības sākums 2017 g.)
Klients: 45 gadīgs vīrietis/sieviete (dz.1972)
Līguma termiņš: 20 gadi
Prēmija: EUR 15.000
Uzkrājums: EUR 15.162
Dalība peļņā*): EUR 5.230,37
Plānotais uzkrājums: EUR 20.392,37

*) Dati par līdzdalību peļņā ir prognozes rezultāts, kura pamatā ir aktuālie rādītāji. Līdzdalības peļņā apmērs ir atkarīgs no kapitālu tirgus attīstības, faktiskajiem ienākumiem no kapitālieguldījumiem, kā arī no riskiem nākotnē un administratīvajiem izdevumiem. Tādēļ dati par līdzdalību peļņā nav garantēti.

 

Svarīga piezīme:
Visa informācija un produktu apraksti tiek sastādīti apzinīgi un rūpīgi, taču labākas pārskatāmības nodrošināšanai tie var saturēt saīsinātu izklāstu. Precīzam apdrošināšanas variantu seguma apmēra aprakstam katrā atsevišķā gadījumā darbojas vienīgi polises nolikumi un līgumā noteiktie apdrošināšanas noteikumi.