Products

Uzkrāt savu kapitālu, vienlaicīgi baudot dzīvības apdrošināšanas priekšrocības, izvēlas arvien vairāk klientu visā pasaulē. Pieaugošā izvēle, galvenokārt, saistīta ar kapitāla saglabāšanas un paredzamas peļņas garantijām.

Apdrošināšanas noteikumi

 

LV81101/01 Dzīvības apdrošināšanas un uzkrājuma veidošanas sevišķie noteikumi

LV80090/03 Indeksa klauzulas sevišķie noteikumi 

LV81104/01 Sevišķie noteikumi nelaimes gadījumu apdrošināšanai iestājoties ilgstošai invaliditātei

LV81103/01 Sevišķie dzīvības apdrošināšanas noteikumi papildapdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem, kas izraisa nāvi

LV91101/02 Privātpersonu apdrošināšanas vispārīgie noteikumi 

LV81501/01 Papildus apdrošināšanas noteikumi grupu apdrošināšanai 

LV81701/01 Īpaši noteikumi fondiem piesaistītai dzīvības apdrošināšanai 

LV81105/01 Sevišķie noteikumi noteiktu smagu slimību apdrošināšanai

LV81801/01 Sevišķie noteikumi pensijas apdrošināšanai

LV81252/01 Sevišķie apdrošināšanas noteikumi par daļējām izmaksām